SZTAKI HLT | Hunglish: nyílt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordító

Hunglish: nyílt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordító

Péter Halácsy, András Kornai, László Németh, András Rung, István Szakadát, Viktor Trón, Dániel Varga
In II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2004

Link
PDF
Citation
@inproceedings{sztaki7893,
    booktitle = {II. Magyar Sz{\'a}m{\'i}t{\'o}g{\'e}pes Nyelv{\'e}szeti Konferencia},
     editor = {Zolt{\'a}n Alexin and D{\'o}ra Csendes},
      title = {Hunglish: ny{\'i}lt statisztikai magyar-angol g{\'e}pi nyersford{\'i}t{\'o}},
     author = {P{\'e}ter Hal{\'a}csy and Andr{\'a}s Kornai and L{\'a}szl{\'o} N{\'e}meth and Andr{\'a}s Rung and Istv{\'a}n Szakad{\'a}t and Viktor Tr{\'o}n and D{\'a}niel Varga},
      year = {2004},
      pages = {81--84},
       url = {http://eprints.sztaki.hu/7893/},
    abstract = {A Budapesti M{\Hu}szaki Egyetem M{\'e}dia Oktat{\'o} {\'e}s Kutat{\'o} K{\"o}zpontj{\'a}nak vezet{\'e}s{\'e}vel 2004 j{\'u}lius{\'a}ban indult Hunglish projekt egy szabadon felhaszn{\'a}lhat{\'o}, statisztikai g{\'e}pi nyersford{\'i}t{\'o}t, illetve ford{\'i}t{\'a}st{\'a}mogat{\'o} rendszert hoz l{\'e}tre, magyar nyelv{\Hu} sz{\"o}vegek angolra val{\'o} {\'a}t{\"u}ltet{\'e}s{\'e}hez. A g{\'e}pi ford{\'i}t{\'o} tan{\'i}t{\'a}s{\'a}hoz egy k{\'e}tnyelv{\Hu} illesztett p{\'a}rhuzamos korpuszt hozunk l{\'e}tre. A projekt lez{\'a}r{\'a}sa ut{\'a}n nemcsak a kifejlesztett szoftvereket, hanem a korpuszt {\'e}s az ez alapj{\'a}n {\'e}p{\'i}tett/jav{\'i}tott k{\'e}tnyelv{\Hu} magyar-angol sz{\'o}t{\'a}rat is szabadon hozz{\'a}f{\'e}rhet{\Ho}v{\'e} tessz{\"u}k b{\'a}rki sz{\'a}m{\'a}ra.}
}