SZTAKI HLT | Hatékony módszerek a nyelvleírásban

Hatékony módszerek a nyelvleírásban

Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014/2015 ősz

A kurzus témái

  • véges automaták és a velük végezhető műveletek
  • reguláris kifejezésekkel való keresés morfológiailag és szintaktikailag annotált korpuszokban és adatbázisokban
  • hatékonyan tanulható nyelvosztályok: a Szubreguláris Hierarchia
  • transzdúcerek, véges állapotú morfológia
  • súlyozott automaták, súlyozott transzdúcerek
  • a Chomsky-hierarchia magasabb osztályai és az ezeknek megfelelő automaták és gépek
  • nem-számláló nyelvek ekivalens megfogalmazásai (a szintaktikai monoid, logika)
  • rejtett Markov-modellek (beszédfelismerés (1975), szófaji cimkézés (1983, 1992), bioinformatika (1992))

http://www.budling.hu/~makrai/

MTA NYI

Oktatók