SZTAKI HLT | Gémes Kinga

Gémes Kinga

PhD hallgató vagyok az BME AUT tanszéken. Elsősorban a szemantikai gráfok és a gráf transzformációk mély tanulása érdekel.

CV