SZTAKI HLT | efnilex-vect

efnilex-vect

2014 - 2015

efnilex-vect: ideghálók szómodelljei európai fordításra

A EFNILEX projekt a gépi fordítás eszközeinek a lexikográfiában való alkalmazását kutatta közepes európai nyelven. A projekt első fázisában párhuzamos korpuszokból készítettünk szótárakat, később pedig (efnilex-vect) Mikolov és mtsai (2013) módszerét követve egynyelvű gigakorpuszokból és egy magszótárból indultunk ki. 2015-ben a szóegyértelműsítést céloztuk meg kétféleképpen: a Wikiszótárból a wikt2dicttel kapott, háromszögelt fordítások pontozásával, és többjelentéses szómodellekból való fordítással.

Bővebben

MTA NYI

Projektvezető