SZTAKI HLT | Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian

Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian

Gábor Recski, Attila Bolevácz, Gábor Borbély
In XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016), 2016

PDF
Hivatkozás
@InProceedings{Recski:2016b,
 author    = {Recski, G\'abor and Borb\'ely, G\'abor and Bolev\'acz,
         Attila},
 title     = {Building definition graphs using monolingual dictionaries
         of {H}ungarian},
 booktitle   = {{XI}. {M}agyar {S}z\'amit\'og\'epes {N}yelv\'eszeti
         {K}onferencia [11th Hungarian Conference on Computational
         Linguistics]},
 year     = {2016},
 editor    = {Tan\'acs, Attila and Varga, Viktor and Vincze, Veronika}
}