SZTAKI HLT | A szöveg mint skálafüggetlen hálózat
Márton Makrai, Bálint Sass
A szöveg mint skálafüggetlen hálózat
In XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2018

PDF

Cikkünkben a szöveget egy egyszerű konstrukció segítségével skálafüggetlen hálózatként ábrázoljuk, és megvizsgáljuk, hogy a hálózatelmélet sztenderd eszközei mit mondanak az ilyen módon reprezentált szövegről.

https://github.com/makrai/TextBetweenness