SZTAKI HLT | Ritka szóreprezentációk és interpretálhatóságuk kapcsolatának vizsgálata

Ritka szóreprezentációk és interpretálhatóságuk kapcsolatának vizsgálata

Berend Gábor
2020. október 1., 12:00
Link a slacken és a levlistán.

A HLT szeminárium következő előadói Berend Gábor és Turán György: Ritka szóreprezentációk és interpretálhatóságuk kapcsolatának vizsgálata.

A szavak jelentését folytonos vektorok segítségével reprezentáló modellek a természetesnyelv-feldolgozás fő eszközévé váltak. A folytonos szóvektorok használata számos alkalmazás esetén kimagasló eredmények elérését tette lehetővé, azonban az ilyen modellekben alkalmazott (szó)reprezentációk interpretálhatósága meglehetősen korlátozott. Célunk olyan vektoros jelentésreprezentációk megalkotása, ahol a vektorok egyes komponensei közvetlenül is értelmezhetővé tesszük azáltal, hogy azokat hétköznapi fogalmakhoz, illetve tulajdonságokhoz társítjuk információelméleti módszerekre támaszkodva. A statikus szóbeágyazásokra létrehozott módszerünk kontextuális beágyazásokon való általánosítására is kitérünk.

Szlájdok

Video