SZTAKI HLT | Főnévi csoportok azonosítása szabályalapú és hibrid módszerekkel

Főnévi csoportok azonosítása szabályalapú és hibrid módszerekkel

Gábor Recski
In VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2010

PDF
Citation
@inproceedings{Recski:2010,
  author = {Recski, G\'abor},
  title = {{F\H{o}n\'evi} csoportok azonos\'\it\'asa szab\'alyalap\'u és hibrid m\'odszerekkel},
  year = {2010},
  editor = {Attila Tan\'acs and Veronika Vincze},
  booktitle = {VII. {M}agyar {S}z\'am\'{\i}t\'og\'epes {N}yelv\'eszeti {K}onferencia},
  pages = {333--341}
}