SZTAKI HLT | A sekély mondattani elemzés további lépései

A sekély mondattani elemzés további lépései

Gábor Recski
In VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2011
Citation
@inproceedings{Recski:2011,
  author = {Recski, G\'abor},
  title = {A sek\'ely mondattani elemz\'es tov\'abbi l\'ep\'esei},
  year = {2011},
  editor = {Attila Tan\'acs and Veronika Vincze},
  booktitle = {VIII. {M}agyar {S}z\'am\'{\i}t\'og\'epes {N}yelv\'eszeti {K}onferencia},
  pages = {113--118}
}