SZTAKI HLT | Hibrid nyelvtechnológiák
Judit Ács, Gábor Borbély, Márton Makrai, Dávid Márk Nemeskey, Gábor Recski, András Kornai
Hibrid nyelvtechnológiák
In Magyar Tudomány 2018/6, 2018

PDF