SZTAKI HLT | Szemantika

Szemantika

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2011/2012 ősz

A kurzus egy az alakalmazásokban egyre fontosabbá váló területtel, a szemantikával (jelentéstan) foglalkozik. Elsôsorban azoknak ajánljuk, akiket érdelel az információkeresés, a kérdés-megválaszolás, vagy a szemantikus web. Az elsô harmadban a matematikai logika alapjaival foglalkozunk (kijelentéskalkulus, Boole algebra, elsôrendû predikátumkalkulus, intenzionális és modális logika, a modellelmélet alapjai) és körüljárjuk a logikai alapu tudásreprezentáció fôbb problémáit.

A második harmadban a szavak jelentését megragadó elméletekkel, elsôsorban a szemantikus hálókkal és más dekompozíciós elméletekkel foglalkozunk, automataelméleti megközelítésben.

A kurzus harmadik részében a szavaknál nagyobb egységek (frázisok, tagmondatok, mondatok, stb) jelentését vizsgáljuk.

Oktatók