SZTAKI HLT | A természetes nyelvfeldolgozás matematikai alapjai

A természetes nyelvfeldolgozás matematikai alapjai

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2006/2007 ősz

Az előadások célja a hallgatók megismertetése azoknak a nyelvészeti elméleteknek a matematikai alapjaival, amelyek felhasználása nélkül nem készíthető modern ember-komputer interakciós alkalmazás (emberi beszéddel, írással, szöveggel, nem pedig programnyelven vsló kommunikáció) és amelyek nélkül a modern multiligvális társadalom egyre kevésbé elképzelhető.

1: Nyelvészet, grammatika, axiomatikus módszer 2: Véges automaták és Turing gépek közötti nyelvosztályok. Generálás. 3: Hangtan: fonémák, jegyek, hangsúly intonáció, szupraszegmentális és autoszegmentális elemek, nyelvi ellenőrzés (spell checking). 4: Alaktan: prozódia, szóképzés, optimalitás, Zipf-törvénye. 5: Mondattan: kombinatorikus grammatikai és szemantikai elméletek. Súlyozott nyelvek, súlyozott véges automaták, rejtett Markov modellek 6: Jelentéstan: paradoxonok, Montague nyelvtan. Igatságértékeke, változó kötés, típus algebra. 7: Bonyolultság: információ, Kolmogorov bonyolultság 8: Nyelvi alakfelismerés: kvantizáció, magasszintű jelfeldolgozás, a jel információtartalma, dokumentum osztályozás 9: Beszédfelismerés: alacsony szintű jelfeldolgozás. A fonémák mint rejtett elemek. Fonológiai és fonetikai kategóriák. Beszédszintézis 10: Kézi és nyomtatott írás felismerése: lap dekompozíció, jegy számítás. 11: Tanuló algoritmusok: neurális hálók, rejtett Markov modellek, szabály indukció. 12: Egyéb alkalmazások: kereső motorok, gépi fordítás.

Oktatók