SZTAKI HLT | Számítógépes lexikai szemantika -- Szimbolikus reprezentációk

Számítógépes lexikai szemantika -- Szimbolikus reprezentációk

Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2017/2018 ősz

Olvasószeminárium az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az MTA elméleti nyelvészet programján.

A szövegek információtartalmának túlnyomó részét a szavak jelentése hordozza. Az olvasószemináriumon szemelvényeket adunk a Katz és Fodor (1963) óta összegyűlt óriási elméleti hagyományból és eszköztárból valamint a jelen helyzetről. Eredetileg a szimbolikus és a vektoros reprezentációkat is át szerettük volna venni, de lassabban haladunk a tervezettnél, ezért a vektoros reprezentációk tavasszal lesznek.

Az órák csütörtökönként 11 órától vannak az Oktogonon (1068 Budapest Teréz körút 13., a terem változó). Ebben az időpontban bizonyos heteken olyan előadás lesz az intézetben, ami érdekelheti a hallgatókat, és ezt persze tiszteletben tartom, ezért ebben az esetben máskor tartjuk.

Levlista

A diákok referálnak a cikkekből, néhány házifeladat-kérdést adnak, és kiértékelik a többiek megoldásait. Bátorítjuk a hallgatókat, hogy futtassanak számítógépes kísérleteket a tanult elméletekhez kapcsolódóan az oktató szupervíziója mellet, de ez nem követelmény.

Idén az órák magyarul vannak.

Olvasmányok

A dőlt betűvel szedett művek a történeti jelentőségük miatt szerepelnek, de ezek mellett van egy álló betűs változat is, ami könnyebb bevezetést kínál a témába.

Tankönyvek

Ezekből nem kell referálni.

Lexikai felbontás (Katz és Fodor, 1963))
Szemantikus hálók
Aktivációterjedés
  • Collins and Loftus (1975)
  • GS Dell (1986) A spreading-activation theory of retrieval in sentence production
  • Levelt, Roelofs, and Meyer (1999) A Theory of Lexical Access in Speech Production
  • marker passing (Charniak 1983) cikk, osztvány (Dömötör Andrea)
szavaknál absztraktabban: konceptuális függőségek (Schank)
problems in understanding

John McCarthy (1976) An example for natural language understanding and the AI problems it raises

Ontológia, világismeret
Kognitív szemantika (5 hét)
Számítógépes lexikográfia

Boguraev és Briscoe (1989, 1. és 9. fejezet) szlájd (Ligeti-Nagy Noémi)

Nyelvi tudás mai hálókban
esetleg még
4lang (Kornai et al 2010-)

Ez a jelentésreprezentációs rendszer azért kap kitüntetett szerepet a kurzusban, mert az oktató is részt vesz a fejlesztésében.

Katpcsolat a vektoros reprezentációkkal
  • Földiák Péter: (matematikai) fogalomhálók, kapcsolat a szemantikus hálók és az aktivációvektorok között (szlájd)

MTA NYI

Oktatók