SZTAKI HLT | A 4lang fogalmi szótár

A 4lang fogalmi szótár

András Kornai, Márton Makrai
In IX. Magyar Számitógépes Nyelvészeti Konferencia, 2013

PDF
Diasor (PDF)
Hivatkozás
@inproceedings{Kornai:2013,
  author = {Kornai, Andr\'as and Makrai, M\'arton},
  title = {A 4lang fogalmi sz\'ot\'ar},
  booktitle = {IX. Magyar Sz\'amit\'og\'epes Nyelv\'eszeti Konferencia},
  year = {2013},
  editor = {Tan\'acs, Attila and Vincze, Veronika},
  pages = {62--70}
}