SZTAKI HLT | Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation

Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation

Gábor Borbély, András Kornai, Márton Makrai, Dávid Márk Nemeskey
In repeval, 2016

PDF
Diasor (PDF)
Poszter (PDF)

A többjelentéses szóembeddingek (MSEk) a szóalakok különféle jelentéseit különböző vektorokkal modellezik. Két új módszert javaslunk az MSEk szemantikai felbontásának mérésére. Az egyik egynyelvű szótárakat használ, a másik pedig azon az elven alapszik, hogy egy szó akkor többértelmű, ha a feltételezett jelentések más nyelvre való fordítása különböző.

Repók: