SZTAKI HLT | Semantics

Semantics

András Kornai
In , 2019

Link

A szemantika a nyelvi kifejezések jelentésének (értelmének) tanulmányozása. Az utolsó fejezet kivételével a könyv középpontjában a természetes nyelv kifejezéseinek, jellemzően teljes mondatoknak és hosszabb szövegeknek a jelentése áll. Célunk az, hogy bemutassuk a szövegek megértésére képes szemantikai rendszerek megépítéséhez szükséges fogalmi és formális eszközöket, mind az olyan konkrét feladatok esetében, mint az információkinyerés és a kérdésmegválaszolás, mind pedig az olyan nagyobb léptékű fejlemények esetében, mint amilyen a szemantikus web. A szűkebb célunk az, hogy bemutassuk a működő rendszerek alapjául szolgáló elképzeléseket, és tankönyvünk elsősorban a szemantikai rendszerek kifejlesztésében érdekelt számítástechnikus vagy mérnök hallgatót célozza.

Hivatkozás
@Book{      Kornai:2019,
 title     = {Semantics},
 author    = {Kornai, Andr\'as},
 url      = {http://kornai.com/Drafts/sem.pdf},
 publisher   = {Springer Verlag},
 year     = {2019},
 isbn = {978-3-319-65644-1}
}