SZTAKI HLT | Tádé

Tádé

2016 -

Igei vonzatkeret-gyakorisági lista a Magyar Webkorpusz alapján.

Letölthető egy TAB-szeparált fájlként. Az oszlopok:

  • ige (finit_infinitívusz, ha a finit igének van -ni vonzata -- ebben az esetben viszont a vonzatkeret az infinitívuszé)
  • vonzatkeret
  • ige előfordulása ezzel a vonzatkerettel
  • ige előfordulásai
  • az előző kettő aránya

Felhasználható oktatási, kutatási és magáncélra. Ez esetben az alábbi cikket kell hivatkozni:

Andras Kornai, Dávid Márk Nemeskey and Gábor Recski. 2016. Detecting optional arguments of verbs. In Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016).

Tulajdonos
Szerzők