SZTAKI HLT | Egy általános célú morfológiai annotáció

Egy általános célú morfológiai annotáció

Péter Rebrus, András Kornai, Dániel Varga
In Általános {N}yelvészeti {T}anulmányok, 2012

PDF

A morfológiai annotáció célja az adott szóalakban lévő morfoszintaktikai információk megjelenítése; a kizárólag a jelentésre vagy a hangalakra/írásképre vonatkozó információk nem tartoznak bele. A direkt morfalapú, tehát az allomorfiára tekintettel levő an- notációs rendszerek beleütköznek a morfológiai szegmentálás bizonytalanságába, amit a fúziós és szuppletív alakok létezése még tovább bonyolít. Ezzel szemben a jelen cikkben a morfológiai annotáció egy bináris morfoszintaktikai jegyekből és ezek pozitív vagy nega- tív értékeiből álló fastruktúrára épülő formalizmusát javasoljuk, amelyben csak a pozitív értékkel rendelkező jegy–érték párok csomópontjai dominálnak más csomópontokat. Ez lehetővé teszi, hogy a bináris jegyes hierarchikus szerkezet unáris jegyessé alakítható le- gyen, s így közvetlenül tükrözze az adott alak morfológiai jelöltségének mértékét. A cikk befejező része az itt bemutatott morfológiai reprezentációt felhasználó, már megvaló- sult gyakorlati alkalmazásokból mutat be egy csokorra valót.

Hivatkozás
@article{Rebrus:2012,
  author = {Rebrus, P\'eter and Andr\'as Kornai and D\'aniel Varga},
  journal = {\'{A}ltal\'anos {N}yelv\'eszeti {T}anulm\'anyok},
  volume = {24},
  year = {2012},
  title = {Egy \'{a}ltal\'anos c\'el\'u morfol\'ogiai annot\'aci\'o},
  pages = {47--80}
}