SZTAKI HLT | A nem kompozíciós szemantika alapjai

A nem kompozíciós szemantika alapjai

Kornai András
2020. május 18., 10:00
https://www.youtube.com/watch?v=FLGF23dM9VY

Slides

Video

Az elmúlt évben a 4lang jelentős változáson ment keresztül: elhagytuk a szemantikának az automata-elméleti eszközökkel való összekapcsolását, és új kapcsolat épül a szóvektorokhoz. Ez lehetővé teszi néhány érdekes kérdésre adott válaszok ismertetését lineáris algebrai kifejezéssel: mi az angol be (`van, sum') jelentése? Mi a deverbális -er} '-Ó, -tor/trix' jelentése, és hogyan különbözik az középfok -er '-bb, -ior/ius' jelentésétől? Mi a jelentése az akkuzatív morfémának, különösen a nominatívusszal való szembeállításban? Az elmélet egyúttal Mikolov (2013) parallelogramma-szabályának levezetését is kínálja, amely szerint az Apple úgy viszonyul a Microsofthoz, ahogy Steve Jobs mihez?.