SZTAKI HLT | Publications of Márton Makrai

Publications of Márton Makrai

Articles

M. Makrai: Three-order normalized PMI and other lessons in tensor analysis of verbal selectional preferences. in XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 2022 M. Makrai, Á. Tündik, B. Indig, G. Szaszák: Towards abstractive summarization in Hungarian. in XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 2022 B. Indig, B. Sass, E. Simon, I. Mittelholcz, N. Vadász, M. Makrai: One format to rule them all – The emtsv pipeline for Hungarian. in Proc The 13th Linguistic Annotation Workshop. 2019 B. Döbrössy, M. Makrai, B. Tarján, G. Szaszák: Investigating sub-word embedding strategies for the morphologically rich and free phrase-order Hungarian. in Proc Repl4NLP. 2019 G. Berend, M. Makrai, P. Földiák: 300-sparsans at SemEval-2018 Task 9: Hypernymy as interaction of sparse attributes. in SemEval. 2018 M. Makrai: Filtering Wiktionary triangles by linear mapping between distributed word models. in Proceedings of 10th Edition of the Language Resources and Evaluation Conference. 2016 G. Borbély, A. Kornai, M. Makrai, D. Nemeskey: Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation. in repeval. 2016 M. Makrai: Disambiguated linear word translation in medium European languages. in IEEE 6th International Conference on Cognitive Infocommunications – CogInfoCom 2015. 2015 M. Makrai: Comparison of distributed language models on medium-resourced languages. in XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). 2015 A. Kornai, J. Ács, M. Makrai, D. Nemeskey, K. Pajkossy, G. Recski: Competence in lexical semantics. in Proceedings of the Fourth Joint Conference on Lexical and Computational Semantics. 2015 M. Makrai: Causality in vectors space language models. in Spring Wind. 2014 M. Makrai: Deep cases in the 4lang concept lexicon [Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban]. in X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2014). 2014 M. Makrai: Vector space language models for psycholinguistic analysis. in Corpus resources for quantitative and psycholinguistic analysis. 2014 M. Makrai, D. Nemeskey, A. Kornai: Applicative structure in vector space models. in Proceedings of the Workshop on Continuous Vector Space Models and their Compositionality. 2013 D. Nemeskey, G. Recski, M. Makrai, A. Zséder, A. Kornai: Spreading activation in language understanding. in Proc. CSIT 2013. 2013

Books

Theses

Manuscript

Hungarian

Á. Feldmann, R. Hajdu, B. Indig, B. Sass, M. Makrai, I. Mittelholcz, D. Halász, Z. Yang, T. Váradi: HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben. in XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 2021 M. Makrai: Az EFNILEX és egy fiatal kutató -- Hat év magyar szóbeágyazásokkal. in A korpusznyelvészettől a neurális hálókig -- Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. 2021 M. Makrai, G. Szaszák: Magyar hírek kivonatolása előtanított mély nyelvmodellel – tervek. in Digitális örökség és mesterséges intelligencia konferencia. 2021 M. Makrai: Tárgyas szerkezetek elemzése tenzorfelbontással – áttekintő cikk [Tensor decomposition for transitive verb structure analysis -- a review]. in XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 2020 J. Ács, G. Borbély, M. Makrai, D. Nemeskey, G. Recski, A. Kornai: Hibrid nyelvtechnológiák. in Magyar Tudomány 2018/6. 2018 M. Makrai, B. Sass: A szöveg mint skálafüggetlen hálózat. in XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 2018 M. Makrai: Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban. in X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2014). 2014 M. Makrai: Fogalmak fontossága a definíciós gráf vizsgálatával [Importance of concepts based on the analysis of the definition graph]. in VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. 2013 A. Kornai, M. Makrai: A 4lang fogalmi szótár. in IX. Magyar Számitógépes Nyelvészeti Konferencia. 2013 M. Makrai: Többértelműségek magyar mondatok számítógépes elemzésében - a „meg” szó szófajának vizsgálata gyakoriságokkal. 2007

Editor